آیا دغدغه های اقتصادی و معیشتی رهبر معظم انقلاب برای مردم همچنان پابرجا هست  و رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 95 اقدام دولت را  در این زمینه کافی ندانستند ؟ آیا روی کار آمدن دولت جدید ترامپ در آمریکا در تصمیم رهبر معظم انقلاب تاثیر داشت ؟


پس از گردآوری نظرات خوبتان در این مورد در پستهای بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت .

سه شنبه اول 1 1396
X